İMERYÜZ, F. (1980). GÜNEY AFRİKA TİFTİK CEMİYETİ TARAFINDAN PAZARLANAN İTHAL MALI TİFTİKLERİN ÖZELLİKLERİ. Livestock Studies, 20, 058-063. http://doi.org/