ENÇEVİK, Z. (1964). TAVUKLARDA İBİK KESMENİN YUMURTA VERİMİNE TESİRİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Livestock Studies, 4, 221-226. http://doi.org/